Αυτοματισμοί - 3D Prototyping

Για την Solution & Innovation Engineering η έννοια του αυτοματισμού και του 3D prototyping είναι συνυφασμένη με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αναλαμβάνουμε προσαρμοσμένες εφαρμογές software και hardware.

Πεδία ενδιαφέροντος:

  • 3D prototyping: print, mill, laser, scan, dispense
  • PCB: σχεδίαση και χάραξη
  • Microcontrollers: προγραμματισμός firmware
  • Automation: control
  • Software: λογισμικό για επικοινωνία με το hardware

 

Εθελοντισμός

Η S&I Engineering μετείχε στο group εθελοντών του Hellas COVID19 3D Printing Supplies, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας ώστε να υπάρχει συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την προμήθεια 3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας.

Projects

Kεφαλή Dispensing

Όλες οι πληροφορίες για την κατασκευή μιας κεφαλής dispensing βρίσκονται στο thingiverse.com, στο youmagine.com και στο grabcad.com:

Copyright Solution & Innovation Engineering 2016, all rights reserved
Designed and Developed by Solution & Innovation Engineering