Αυτοματισμοί - 3D Prototyping

Για την Solution & Innovation Engineering η έννοια του αυτοματισμού και του 3D prototyping είναι συνυφασμένη με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αναλαμβάνουμε προσαρμοσμένες εφαρμογές software και hardware.

Πεδία ενδιαφέροντος:

  • 3D prototyping: print, mill, laser, scan, dispense
  • PCB: σχεδίαση και χάραξη
  • Microcontrollers: προγραμματισμός firmware
  • Automation: control
  • Software: λογισμικό για επικοινωνία με το hardware

 

Projects

Kεφαλή Dispensing

Όλες οι πληροφορίες για την κατασκευή μιας κεφαλής dispensing βρίσκονται στο thingiverse.com, στο youmagine.com και στο grabcad.com:

Copyright Solution & Innovation Engineering 2016, all rights reserved
Designed and Developed by Solution & Innovation Engineering