Η εταιρία μας

Οι άνθρωποι της Solution and Innovation Engineering είναι μηχανικοί με γνώση και εμπειρία σε θέματα μελέτης, ανάπτυξης & υλοποίησης εφαρμογών λογισμικού (Software integration), εφαρμογών internet (web applications - κατασκευή ιστοσελίδων), δικτύων (intranet) και εφαρμογών αυτοματισμού.

Θέτουν ως προτεραιότητα τους την αναγνώριση των αναγκών της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά και την ικανοποίηση αυτών των αναγκών με επίκεντρο την ίδια την επιχείρηση και στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη της μέσω εξειδικευμένων λύσεων τεχνολογίας.

Όραμα μας αποτελεί η ανάπτυξη, η καθιέρωση και η αναγνώριση της S&I Engineering ως εταιρίας που στέκεται με ειλικρίνεια απέναντι στους πελάτες της, ακούει και αναγνωρίζει τις ανάγκες τους και τους στηρίζει, προσφέροντάς τους αυτό ακριβώς που χρειάζονται και όχι αυτό που είναι εύκολο για την ίδια.

"Μας ενδιαφέρει να εφαρμόζουμε την τεχνογνωσία μας αυξάνοντας την δική σας αξία, αλλά και να αναπτύσσουμε καινούρια μέσω της έρευνας και της δουλειάς με τελικό στόχο πάλι εσάς."


Copyright Solution & Innovation Engineering 2016, all rights reserved
Designed and Developed by Solution & Innovation Engineering