Αυτοματισμοί

Για την Solution & Innovation Engineering η έννοια του αυτοματισμού είναι συνυφασμένη με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αναλαμβάνουμε προσαρμοσμένες εφαρμογές software και hardware.

Πεδία ενδιαφέροντος:

  • Modeling
  • System design and analysis
  • Applied control
  • Sensors
  • Actuators
  • Electronics for automation and mechatronic systems
  • Microprocessors and interfaces
  • Real-time o/s.
  • System Integration


Copyright Solution & Innovation Engineering 2016, all rights reserved
Designed and Developed by Solution & Innovation Engineering